ارتباط با ما

نام

تلفن تماس

آدرس پست الکترونیکی

معاون آموزشی

33372130

مدیر کل آموزش

33372131

 

مدیرامورهیئت علمی

33372136

 

مسئول هیات ممیزه  33372137  

کارگزینی هیئت علمی

33372136

 

گزینش هیئت علمی

33372130

 

مدیر امور عمومی 33372129  

اداره پذیرش و ثبت نام

33372131

 

فناوری اطلاعات

-

IT_EDU_Z@ZAUMS.AC.IR

اداره دانش آموختگان

33372129-33372132

 

اداره تحصیلات تکمیلی

33372074

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

33295673

edc.zahedan@yahoo.com

  edc@zaums.ac.ir

آموزش مداوم

33295776و داخلی 1137

Cme-z@yahoo.com

ستاد شاهد و ایثارگر 33372081  

دبیرخانه معاونت آموزشی

-

 

مرکز تلفن دانشگاه

33294675-18

 

پست الکترونیک معاونت آموزشی

 

vice_education@zaums.ac.ir

education.zaums@yahoo.com

 

آدرس: زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی

کد پستی: 9816743175

 


 

 

 

محتوای مرتبط