همکاران

كارشناس مسئول: كبري احمدي بجد

همکاران:

طاهره سرگزی

زهره سرابندی

تلفن تماس : 33372074-054 

آدرس محل كار :

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي -معاونت آموزشي


تحصیلات تکمیلی

 

 

 

محتوای مرتبط