اخبار

*مرکز آموزش مداوم آماده پاسخگویی به نظرات ، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان از طریق آدرس ایمیل zahedan.cme@gmail .com   می باشد.

**کنفرانس اوژانس های مامایی روز پنج شنبه     مورخ 20/10/97  در سالن همایش های پردیس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

 گروه هدف برنامه:

 پزشکان عمومی دکترای مامایی کاردانی مامایی کارشناسی مامایی کارشناسی ارشد مامایی

*کارگاه رادیولوژی   مورخ 21/10/97     بیمارستان امام علی (ع) ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

گروه هدف برنامه:

رادیولوژی (تکنولوژی پرتو شناسی) کارشناسی  --تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی )

**کنفرانس اخلاق پزشکی   مورخ 24/10/97 خاش بیمارستان امام خمینی(ره) ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

گروه هدف برنامه:

کلیه مشمولین آموزش مداوم

***کنفرانس ادواری نورولوژی  مورخ 25/10/97 در بیمارستان امام علی (ع) ساعت 30/7 صبح برگزار می گردد.

گروه هدف برنامه :

پزشکان عمومی متخصصین روانپزشکی ، متخصصین  روانشناسی ،متخصصین طب اورژانس و سایر تخصص های بالینی

****کارگاه جنین  مورخ 26/10/97 در پردیس حوزه معاونت آموزشی سالن edc

گروه هدف برنامه :

پزشکان عمومی کارشناسی ارشد مامایی کارشناسی مامایی کاردانی مامایی

برنامه های آموزش مداوم زاهدان در بهمن و اسفند ماه 97

1 کارگاه نوپا (گروه هیات علمی)                30/10/97               معاونت پژوهشی

2 کارگاه اثر بخشی (گروه هیات علمی)        30/10/97                معاونت پژوهشی

3 کنفرانس احیاء قلبی رویوی                     4/11/97               بیمارستان خاتم (ص)

4 کنفرانس تالاسمی                  17/11/97 لغایت 18/11/97    پردیس سالن همایش

5 کنفرانس ادواری نورولوژی                     23/10/97             بیمارستان امام علی (ع)

6 کنفرانس ادواری سرطان                       24/11/97            بیمارستان امام علی (ع)

7 کنفرانس هموویژلانس                      30/11/97    بیمارستان امام خمینی (ره) خاش

8 کنگره چشم                          1/12/97 لغایت 3/12/97                  چابهار

9 کنفرانس سه روزه داروسازی          8/12/97 لغایت  10/12/97     معاونت غذا و دارو

10 کنفرانس ادواری نورولوژی                   14/12/97         بیمارستان امام علی (ع)

 

 

*****کنفرانس ادواری سرطان   مورخ 26/10/97 در بیمارستان امام علی (ع) ساعت 30/7 صبح  برگزار می گردد.

گروه هدف برنامه :

پزشکان عمومی متخصصین جراح عمومی متخصصین علوم آزمایشگاهی متخصصین کودکان متخصصین گروه داخلی

******برنامه مدون کودکان (1)  مورخ 27/10/97  درپردیس حوزه معاونت آموزشی سالن edc

گروه هدف برنامه :

پزشکان عمومی

 

مرکز آموزش مداوم دانشگاه