معرفی

دبیر : دکتر محمدعلی میرشکاری

مرتبه علمی: استادیار

برای دیدن رزومه  کلیک کنید

 

 

کارشناس: نسرین سرگزی

 تلفن تماس: 33372081-054

آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ستاد مرکزی، طبقه دوم، معاونت آموزشی، ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه


ستادشاهد و ایثارگر

 

 

 

محتوای مرتبط