جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر نصیرالدین طباطبایی معاونت آموزشی 054-33372130 fax:054-33295759 معاونت آموزشی
دکتر غلامرضا بهاری مدیر آموزش 054-33372131 معاونت آموزشی
طاهره نخعی اداره پذیرش و ثبت نام 054-333722134 معاونت آموزشی
دکتر میرشکاری ستاد شاهد ایثارگر 054-33372081 معاونت آموزشی
دکتر امیر حسین محققی امور هیئت علمی 054-33372136 معاونت آموزشی
طیبه فرقانی فارغ التحصیلان 054-33372132 معاونت آموزشی
فرحناز میر هیئت ممیزه 054-33372137 معاونت آموزشی
کبری احمدی تحصیلات تکمیلی 054-33372074 معاونت آموزشی
مازیار شهرکی فناوری اطلاعات 054-33372138 معاونت آموزشی
علیرضا گنجعلی مدیر تحصیلات تکمیلی 054-33372073 معاونت آموزشی
اکبر احمدی نسب امور مشمولین 054-33372129 معاونت آموزشی

خدمات الکترونیک

 

 

 

محتوای مرتبط