معرفی مسئول دبیرخانه

مدیر: دکتر جاوید دهقان

کارشناسان  دبیرخانه:

- فریماه نصرتی

-الهه رضایی

-نجمه قاسمی

-لیلا صفابخش

تلفن دبیرخانه: 33295673-054

 


دبیرخانه طرح تحول

 

 

 

محتوای مرتبط