همکاران

دبیر آموزش مداوم: دکتر مهناز صندوقی

 

وظایف: نظارت بر کلیه امور و کارکنان مرکز آموزش مداوم

 

 

رئیس اداره آموزش مداوم:  محبوبه جعفری

 

 

  وظایف: رسیدگی به کلیه امورات اداره آموزش مداوم

 

 

 

 

 

همکاران:

 

 


طیبه شهرکی 

 

کارشناس مسئول باز آموزی

وظایف : برگزاری کمیته آموزش مداوم و پیگیری برنامه ها

 

 

 

علی میر

 

کارشناس

وظایف:برگزاری برنامه های آموزش مداوم و صدور گواهی

 

 

 

مرتضی حسینی 

کارشناس

وظایف: ارسال برنامه های آموزش مداوم به وزارتخانه جهت صدور مجوز

 

 

 

عباس کیانی

 کمک کارشناس

وظایف : بایگانی برنامه های برگزار شده آموزش مداوم و تحویل کارت

 

 

آدرس:

زاهدان- بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مرکز آموزش مداوم

 

ایمیل:zahedan.cme@gmail.com 

 

تلفکس : 33295776- 054