مدير

مدیر: آقای علیرضا گنجعلی

مربی- گروه روانشناسی بالینی
جهت دیدن رزومه کاری روی لینک زیر کلیک نمایید

تلفن تماس : 33372074-054 

آدرس محل كار :

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي -معاونت آموزشي

   دانلود : ganjali.pdf           حجم فایل 440 KB

تحصیلات تکمیلی

 

 

 

محتوای مرتبط