هسته گزینش هیأت علمی و دستیاران

مسئول:

حاج  منصور  گنجعلی

تلفن تماس:

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - حوزه معاونت آموزشی هسته گزینش هیات علمی ودستیاران

شماره تماس : 33295759-054

 

داخلی :1333