ارزیابی درونی

ارزیابی درونی

به فرآیندی که در طی آن عناصر یک نظام به صورت خودآگاه اقدام به ارزیابی مجموعه ی عناصر ، فرآیندهارو پیامدهای موجود در نظام خود می کنند، فرآیند ارزیابی درونی اطلاق می شود.

برای دریافت راهنمای ارزشیابی درونی  و  نمونه ای از ارزیابی درونی گروه های علوم پایه میتوانید از

لینکهای زیر  دانلود نمایید

   دانلود : 1_221_ARZYABI DAROONI.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : 1_221_arzyabi darooni.doc           حجم فایل 814 KB

 

 

 

محتوای مرتبط