لیست خدمات جاری

اقدامات رفاهی

واگذاری خانه سازمانی

تجهیز و بازسازی منازل سازمانی اعضای هیات علمی

پرداخت کمک هزینه مسکن

معرفی به مهمانسراهای دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور

اسکان در مهمانسرای فردوسی و حضرت معصومه (س)

ارائه معرفی نامه جهت صدوروام

ارائه معرفی نامه به بیمه ها

 

اقدامات فرهنگی

طرح معرفت

بصیرت دینی

راهیان نور

ضیافت اندیشه

کارگاههای معرفت افزایی


لازم به ذکر است اقدامات فوق با هماهنگی نهاد مقام معظم رهبری و دفترهم اندیشی اساتید انجام می گیرد.


 

 

 

محتوای مرتبط