تماس با ما


آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - حوزه معاونت آموزشی - کارگزینی هیات علمی

شماره تماس : 22-33295715- 054

داخلی : 1297