معرفی مدیر


                      

مدیر مرکز امور هیات علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر ادریس بذرافشان

مدرک تحصیلی : دکتری بهداشت محیط

رتبه علمی : استاد

آدرس : زاهدان – میدان دکتر حسابی – بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

فاکس:  33295759-054

تلفن: 33295811-054

ed_bazrafshan@yahoo.com پست الکترونیک :  

جهت دانلود رزومه کاری میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید.
   دانلود : CV_Dr_Bazrafshan.pdf           حجم فایل 541 KB