مصوبات جلسات طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 1.      مقرر گردید در هر هفته حداقل یک جلسه معاون آموزشی با مدیر کل آموزش، مدیرهئیت علمی،مدیر هئیت انتظامی اعضای هئیت علمی، روسای دانشکده ها،سرپرست روابط بین الملل،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دفتر معاونت آموزشی در خصوص آشنایی و نحوه اجرایی شدن طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شود.

  2.       مقرر گردید نسبت به تعیین دبیر برای هریک ازبسته ها و تعیین کارگروه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ، در جلسه بعدی  با حضور سایر اعضاء تصمیم گیری شود.

  3.        مقرر گردید بنر مخصوص طرح تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی طراحی شده و جهت نصب در بیمارستانها و دانشکده ها اقدام شود.

  4.       مقرر گردید روسای دانشکده ها و بیمارستانها با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی آشنایی بیشتری داشته و نسبت به معرفی آنها برای دیگراعضای هئیت علمی و گروههای آموزشی اقدام نمایند.

  5.      با توجه به دستور جلسه قبلی مبنی بر تعیین دبیر و کارگروه برای هر بسته مقرر گردید  روسای دانشکده ها با گروههای آموزشی جلساتی داشته و براساس علاقمندی اعضای هئیت علمی جهت مشارکت در اجرایی شدن بسته های آموزشی لیست اعضای هئیت علمی را به معاون آموزشی جهت تشکیل کارگروهها اعلام نمایند.

  6.       مقرر گردید روسای دانشکده ها و اعضای مورد نظر جهت شرکت در جلسات بسته های طرح تحول ونوآوری درآموزش علوم پزشکی روزهای دوشنبه از ساعت7:30 لغایت 9:30 هیچ برنامه ی دیگری نداشته  ومختص برگزاری این جلسات  نمایند.

  7.        مقرر گردید روسای دانشکده ها با مسئولین IT  خود و مدیریت فن آوری و اطلاعات سلامت نسبت به ساماندهی سایت آموزشی دانشکده ها اقدام نموده و معاونت آموزشی نیز جهت ساماندهی کلی سایت معاونت آموزشی و نظارت بر سایت دانشکده اقدام نماید.

  8.      مقرر گردید دبیر بسته اعتلای اخلاق حرفه ای آقای دکترنزارعلی مولایی،دبیربسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی آقای دکتر کوروش شهرکی،دبیربسته بین الملل سازی آموزش پزشکی آقای دکتر یوسف مهدی پور،دبیربسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی آقای دکترشهرام شهرکی منصوب شوند.

  9.       مقرر گردید جهت عملیاتی شدن فرآیندها و دستورالعمل های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با دانشگاه های قطب آمایشی  8 هم اندیشی بیشتری صورت گیرد .

  10.    مقرر گردید جهت آشنایی و بهبود فرآیند اجرایی بسته ها جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیران گروههای علوم پایه و بالینی برقرار نمایند.

  11.     مقرر گردید ادامه فعالیتها با لحاظ کردن نظرات تخصصی طرح شود و در جلسه ای  از طرف مسئولین دفتر فنی، معاونت آموزشی و دکتر میرزایی انجام گیرد .

  12.    مقررگردید تسهیلات بهداشتی حداقل سه واحد برای خانم ها و سه واحد برای آقایان در خارج از سالن طراحی گردد.

  13.   مقرر گردید رنگ دیوارها نوعی انتخاب شود که انعکاس 60-50 درصد داشته باشد.

  14.    مقرر گردید قسمتی از سالن دو طبقه طراحی شود جهت استقرار مسئولین برگزاری آزمون.

  15.   مقرر گردید ساختمان حداقل دو درب جهت ورود و خروج اضطراری داشته باشد.

  16.    مقرر گردید در جهت کاهش گرد وغبار از کولر های مناسب با توان مناسب استفاده شود.

  17.   مقرر گردید علاوه بر جلسات دوشنبه نسبت به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی بین اعضای هئیت علمی در زمینه چالشهای مرتبط به عملیاتی شدن طرح تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی برنامه ریزی شود.

  18.    مقرر گردید در خصوص موسسه های آموزش عالی سلامت خاش ، چابهار بازنگری شود واز نظر آموزشی نیز از طرف معاون آموزشی حمایت شوند

  19.    مقرر گردیدبا توجه به شرح بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (خروجی مورد انتظار ،محورها،شاخص ها و پایش)کارگروه ها دستورالعمل هایی تدوین نمایند.

  20.    با توجه به درخواست ارجاعی مقرر گردید از اجرای برنامه آموزش بهیاری براساس نیاز آسان حمایت شود.

  21.    درخصوص پاسخگو بودن و رعایت اخلاق حرفه ای مقرر گردیددر کلیه دانشکده ها 0.5 واحد درسی نیمه دوم نیمسال اول پذیرش دانشجو برای کلیه دانشجویان از طریق معاونت آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی گردد واجرایی شود.

  22.   مقرر گردید با توجه به استقبال اعضای هئیت علمی از طرح ضیافت اندیشه و همسو بودن آن با بسته اعتلای اخلاق حرفه ای معاونت آموزشی دبیر هم اندیشی و نهاد مقام معظم رهبری اخلاق حرفه ای را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

  23.  کلیه ی دانشکدهها در راستای اجرایی شدن بسته تحول آموزش بند بین المللی سازی در سه ماهه آینده وب سایت دانشکدهها را انگلیسی نمایند و CV کلیه اعضای هئیت علمی خود را به صورت انگلیسی تحویل روابط بین الملل نمایند.

  24.   مقرر گردید برای اعضاء شوراهای مختلف شرکت کننده در بسته های مختلف ابلاغ صادر شود.

  25.  با دانشگاههای بیرجند،کرمان،زابل و ایرانشهر،بندر عباس تفاهم نامه دو جانبه امضاء شود و مقرر گردید توانمندی ونیازهای دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان در این تفاهم نامه مد نظر قرار گیرد.

  26.   در جلسه آینده روسای دانشکده ها توانمندی ها و نیاز خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام نمایند.

  27.  با توجه به نامه شماره .....مورخه02/10/94 معاون برنامه ریزی و امور حقوقی وزارتخانه مقرر گردید برای تحقق اهداف،در راستای ایجاد یکپارچگی،هماهنگی و وحدت رویه بین دانشکده ها شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته و براساس آن کمیته ها در معاونت آموزشی دانشکدهها بمنظور تدوین برنامه عملیاتی تشکیل شود.

  28.  مقرر گردید مصوبات دبیرخانه استانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بین دانشگاه های علوم پزشکی استان تشکیل شود تا در اجرای بسته های طرح تحول ونو آوری در آموزش علوم پزشکی تسهیل و هم اندیشی بیشتری صورت گیرد.

  29.   مقرر گردید با توجه به تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  نیز نسبت به تفاهم نامه های مشابه اقدام نماید.

  30.   مقرر گردید روسای دانشکده ها توانمندیها و نیازهای خود را در جهت برقراری تفاهم نامه با سایر دانشگاه ها اعلام نمایند.

  31.   مقرر گردید در تشکیل کارگروه ها ،دانشکده ها با مدیران کمیته ها همکاری های لازم داشته باشند.

  32.  مقرر گردید با توجه به نیاز دانشگاه  یک مرکز آزمون ایجاد گردد.

  33.  مقرر گردید دبیر بسته آزمونها نسبت به ایجاد یک مرکز آزمون اقدامات لازم را انجام دهد و معاونت آموزشی نیز قول مساعدت مالی و هر گونه همکاری لازم را در ایجاد این مرکز اعلام نمودند.

  34.  مقرر گردید معاونت آموزشی در رأس و دانشکده ها به عنوان اجزاء نسبت به ارزیابی دانشکده های متناظر در دانشگاه ها با رتبه طرح راد بالا بررسی نموده و نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام  نمایند و درخواست های لازم را از معاونت آموزشی داشته باشند.

  35.  مقرر گردید سایت معاونت آموزشی و دانشکده ها توسط مسئولین IT مربوطه بروز رسانی شود و با عنایت به اینکه، این موضوع تاثیر بالایی در بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش علوم پزشکی هم دارد برنامه ریزی مناسب و بروز صورت گیرد.

  36.  مقرر گردید نسبت به سایت انگلیسی دانشکده ها نیز اقدامات لازم انجام شود و شرح وظایف مسئولین ITمشخص گردد.

  37.  مقرر گردید تقویم جلسات معاونت آموزشی و دانشکده ها در خصوص بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تنظیم گردد.

  38.  مقرر گردید شورایی تحت عنوان شورای اخلاق حرفه ای در دانشگاه تشکیل شود وروسای دانشکده ها نسبت به اعضای این شورا اعلام نظر فرمایند ضمنا پس از تشکیل شورا برنامه زمانبندی شده نیز برای شورا تعیین شود.

  39.  مقرر گردید در هر دانشکده کمیته ای با عنوان کمیته اخلاق حرفه ای تشکیل شود و جلسات قبلی برای آن برنامه ریزی گردد.

  40.    مقرر گردید در جهت اجرایی شدن طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی باید دانشکده ها تفاهم نامه عملیاتی سال 1395 با معاونت آموزشی را با در نظر گرفتن اهداف کمی،برنامه ها و فعالیت ها تا نیمه اسفند ماه تحویل دهند.

  41.    مقرر گردید آقای مهندس پاکزاد از کمیته برنامه عملیاتی دانشگاه جهت بحث و تبادل نظر در مورد ماموریت کلان منطقه 8 آمایشی و موضوع سلامت در بلایا برای یکی از جلسات دعوت شوند.

  42.   مقرر گردید برنامه عملیاتی براساس دو هدف کلی ارائه شده از طرف وزارت بهداشت نوشته شود 1-توسعه آموزش علوم پزشکی در ابعاد کمی و کیفی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت جامعه2-دست یابی به وضعیت علمی در دانش علوم پزشکی در منطقه 8 آمایش سرزمینی.

  43.  مقرر گردید با توجه به اهمیت هدف فرعی برنامه ها وفعالیت ها ،چند جلسه اضطراری برای این مورد با حضور روسای دانشکده ها،معاونین آموزشی و مسئولین تعیین شده از طرف معاونت آموزشی تشکیل گردد.

  44.   مقرر گردید بازنگری در خصوص کوریکلوم ها تا پایان اسفندماه اعلام شود.

  45.  مقرر گردید برمبنای اهداف کمی مرجعیت علمی ماموریت ویژه محوله از طرف آمایش سرزمین حول محور سلامت در بلایا و همچنین اعتیاد شناسی تعیین گردد.

  46.   مقرر گردید جلسات  قطبی هر ماه یکبار بصورت ویدئو کنفرانس و هرسه ماه یکبار بصورت حضوری تشکیل گردد.

  47.  مقرر گردید دبیر بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی تعیین گردد.

  48.  مقرر گردید محل دبیرخانه استانی با محوریت زاهدان تشکیل گردد.

  49.   مقرر گردید دبیر آتنا تعیین گردد.

  50.   مقرر گردید دبیر کمیته اعتیاد شناسی تعیین گردد.

  51.   مقرر گردید برای هریک از بسته ها که برای آنها دبیر انتخاب شده است براساس علاقه ی دانشکده ها افرادی را به عنوان نماینده معرفی نمایند.

  52.  مقرر گردید روسای دانشکده ها نظر نهایی خود را در خصوص چک لیست ارزشیابی اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی تا هفته آینده اعلام نمایند.

  53.  مقرر گردید روسای دانشکده ها در خصوص فرم پیشنهاد ترفیع نقطه نظرات خود را تا هفته آینده اعلام نمایند.

  54.  مقرر گردید مصوبات و تفاهم نامه بین معاونین کلان منطقه آمایشی 8(جنوب شرق)به روسای دانشکده ها ارجاع داده شود.

  55.  به دلیل شکایت مکرر دانشجویان از چند نفر اعضای هئیت علمی مقرر گردیددر خصوص روش امتحانی افراد مذکور به دبیر آزمون ها معرفی گردد (از جمله یکی از اعضای هئیت علمی گروه معارف).

  56.  مقرر گردید روسای دانشکده ها عملکرد خود را در خصوص مصوبات قبل در جلسه آینده ارائه نمایند.

  57.  مقرر گردید معاون آموزشی پس ازصدور ابلاغ دکتر نورمحمد بخشانی بعنوان دبیر اعتیاد شناسی نامه ای به دانشکده ها ارسال نمایند تا دانشکده ها افراد مرتبط و علاقمند در این زمینه را به دبیرکمیته مربوطه اعلام نمایند و کمیته در اسرع وقت نسبت به پیشبرد و فعالیت هایش اقدام نماید.

  58.  مقرر گردید نرم افزار شعاع خریداری شود.

  59.  مقرر گردید روسای دانشکده ها تفاهم نامه سال 95 در رابطه با عملیاتی شدن طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را تا هفته آینده ارائه نمایند.

  60.     مقرر گردید معاونت آموزشی نامه ای به روسای دانشکده ها در خصوص اعلام نماینده برای هر بسته ارسال نمایندو این افراد به دبیران هر بسته معرفی گردند تا کارگروه ها نسبت به اجرایی شدن آن بسته مطابق برنامه ی زمانی اعلام شده اقدام نمایند.

  61.     مقرر گردیددبیران مربوط به سه بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی،بسته آمایش سرزمینی؛ماموریت گرایی؛تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها،بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی از طریق معاونت آموزشی ابلاغ گردد.

  62.    مقرر گردید دانشگاه،دانشکده ها بیمارستان ها وسایر مراکز تابعه رسالت ها،ماموریت ها، اهداف وارزش های  را روی وب سایت خودشان به کلیه اعضای هئیت علمی وکارکنان اطلاع رسانی نمایند .

  63.   در جهت اجرایی شدن بند 2 صورتجلسه شماره13 مورخ28/10/94 مقرر گردید لینک برای سایت دانشکده ها در سایت معاونت آموزشی ایجاد شده و نسبت به اجرایی شدن کامل بند مربوطه اقدامات لازم در دانشکدهها صورت گیرد

  64.   در جهت اجرایی شدن بند 3 صورتجلسه شماره13 مورخ28/10/94 مقرر گردید اعتباری برای ایجاد سایت انگلیسی دانشکده ها از اعتبارات طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در نظر گرفته شود تا دانشکدهها بتوانند این بند را اجرایی نمایند.

  65.   در جهت اجرایی شدن بند 2 صورتجلسه شماره14 مورخ05/11/94 و بسته اعتلای اخلاق حرفه ای مقرر گردید در دانشکده ها کمیته اخلاق حرفه ای و فرهنگی متشکل از کارشناسان و اعضای هئیت علمی تشکیل گردد و براساس موضوع جلسات مربوطه اعضای کمیته دعوت شوند

  66.    در جهت اجرایی شدن بند 3 صورتجلسه شماره14 مورخ05/11/94 مقرر گردید روسای دانشکده ها با نظرات اصلاحی تفاهم نامه عملیاتی بین معاون آموزشی دانشکده با معاون آموزشی دانشگاه را تهیه و ارسال نمایند.

  67.   برای اجرایی شدن بند1 صورتجلسه شماره 16 مورخ 19/11/94مقرر گردید تا دو هفته آینده کوریکلوم های گروههای آموزشی دانشکده مربوطه از نظر کیفی مورد بازبینی قرار گرفته و پس از تعیین نقطه نظرات گروهها به معاونت آموزشی اعلام گردد.

  68.   در جهت اجرایی شدن بند 5 صورتجلسه شماره16 مورخ19/11/94مقرر گردید تاجلسه آینده دبیرخانه طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی  در معاونت آموزشی تشکیل شودوکارشناسان مربوطه مشخص گردند.

  69.   برای اجرایی شدن بند 1 صورتجلسه شماره 18  مورخ 26/11/94 مقرر گردید معاونت آموزشی طی نامه ای به دبیران بسته ها جهت اجرایی شدن بسته ها اعلام نموده و به دانشکده ها نیز جهت معرفی نماینده برای هر بسته مکاتبه نمایند.

  70.   تشکیل شورای عالی اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه،تعیین اعضای شورا، تشکیل اولین جلسه شورا در حداقل زمان ممکن

  71.   مقرر گردید تعیین اعضای کارگروه مربوط به کلیه بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ،تشکیل اولین جلسه هر یک از گارگره ها و اعلام نتیجه جلسات به معاون آموزشی

  72.  مقرر گردید کمیته مرکزی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مطابق روال گذشته هر هفته در روزهای دوشنبه ساعت 30/7 لغایت 30/9 انجام گیرد و تشکیل کمیته مرکزی با دبیران بسته ها و ماموریت ویژه بصورت ماهانه صورت گیردد.

  73.  مشخص شدن نماینده در برنامه اعتبار بخشی دانشکده های بهداشت،پرستاری،پیراپزشکی

  74.  مقرر گردید شاخص هایی برای تقدیر از روز معلم به نحوی که فعالیت های مختلف اعضای هئیت علمی را در برگیردمشخص گردد

  75.  مقرر گردید از طرف معاون آموزشی دانشگاه به کلیه اعضای هئیت علمی تقدیرنامه تقدیم گردد.

  76.  در خصوص انتخاب استاد نمونه مقررگردید نقطه نظرات دانشکده ها و اعضاء هئیت علمی جمع آوری شود و فرمت در (قالب)  استانداردی برای تعیین استاد نمونه تهیه و به معاون آموزشی جهت ارائه در هئیت رئیسه تنظیم گردد.

  77.  باتوجه به اینکه جشنواره شهید مطهری از تاریخ 10تا 12 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد مقرر گردید دبیران بسته ها ی طرح  تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی گزارشی از فعالیت های خود را تنظیم و به EDC  دانشگاه تحویل دهند .

  78.  مقر گردید سامانه شعاع هرچه سریعتر تهیه واجرا گردد(آقای دکتر شهرکی )پیگیری نماید.

  79.  مقرر گردید لیست اعضاء شورای اخلاق حرفه ای دانشگاه تهیه و به ریاست محترم دانشگاه جهت تصمیم گیری ارجاع شود .

  80.   مقررگردید کمیته اخلاق حرفه ای در دانشکده هاایجاد واعضاآن به معاونت آموزشی معرفی گردد.

  81.   مقررگردید جلسات منظم کارگروهای بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار وصورتجلسات آنها به معاون آموزشی ارجاع شود.

  82.  مقررگردید دوشنبه پایان هرماه جلسه عمومی با شرکت  اعضاء هسته مرکزی ،دبیران بسته ها، دبیران ماموریت های ویژه دانشگاه تشکیل گردد.

  83.  مقررگردیدبرای اعضاء  کمیته مرکزی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط معاون آموزشی ابلاغ عضویت صادر گردد.

  84.  مقررگردید تمامی واحدهای تابعه دانشگاه ،رسالت ها ،اهداف،...بر روی وب سایت خود بار گذاری نمایند .

  85.  مقررگردید دانشکده ها در جهت دو زبانه نمودن وب سایت خود از طریق مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیگیری نمایند.

  86.  مقرر گردید از اعضاء هئیت علمی گروه زبان در امور بین المللی سازی دانشگاه دعوت به همکاری شود.

  87.  مقرر گردید تفاهم نامه عملیاتی سال 95 دانشکده ها هرچه سریعتر به معاون آموزشی تحویل گردد

  88.  با توجه به اجلاس معاونین با مقام عالی وزارت مقرر گردید  جلسه ای برای کلیه اساتید گروه علوم پایه که دارای شماره نظام پزشکی می باشند با توجه به آیین نامه هاو مصوبات برای ارائه خدمات در بیمارستانها برگزار گردد.

  89.  مقرر گردید با ارائه مستندات در خصوص ایجاد فضاهای آموزشی گسترده تر اقدامی صورت گیرد.

  90.    مقررگردید دبیری جلسات بصورت روتیشنی بوده ودبیری  جلسه آتی به عهده آقای دکتر مهدی پور واگزار گردید.

  91.    مقرر گردید خود ارزیابی دانشگاه که در سطح ستادی است به عهده حوزه ریاست قرار گیرد

  92.   پیشنهاد گردید مبنی بر مشکلات  اعضای هئیت علمی به دلیل نارسایی های موجود از جمله پرداختی ها،عدم امکان حق مطب و .... ،به منظور حل مسائل مطرح شده مورد موافقت اعضاء قرار گرفت که از معاون توسعه مدیریت و منابع در جلسه آینده روز دوشنبه مورخ17/03/95 دعوت بعمل آید.

  93.  پیشنهاد گردید تمامی دبیران بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در راستای شرکت هرچه بهتر دانشگاه در جشنواره شهید مطهری سال بعد بطور موفق برنامه ریزی نمایند

  94.   پیشنهاد گردیدآقای دکتر مولایی در خصوص تشکیل کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای به منظور عملیاتی سازی فعالیتهای مرتبط با این بسته اقدام نمایند و گزارش عملکرد خود را برای برنامه های اجرایی در جلسه آتی اعلام نماید .

  95.  پیشنهاد گردیدپکیج هایی در خصوص روابط بین پرسنل،بیمار وسایر افراد ارائه دهنده خدمات سلامت تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

  96.   پیشنهادگردید دبیر ماموریت ویژه مطالعات حیوانی دکتر حامد فنایی و دبیر ماموریت ویژه سلامت در بلایا دکتر فریبا یعقوبی نیا به کلیه دانشکده ها جهت اظهار نظر و اعلام همکاری دیگر همکاران مکاتبه نمایند.

  97.  پیشنهاد گردید مبنی بر تشکیل کارگروه های ویژه به منظور عملیاتی سازی ماموریت های محوله بخصوص در ماموریت های ویژه منطقه، مورد موافقت و تصویب اعضا قرار گرفت که در جلسات بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.