معرفی مسئول دبیرخانه

مدیر: دکتر محمد خمرنیا

مرتبه علمی: استادیار

رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تلفن: 33295811-054

ایمیل:

m_khammar1985@yahoo.com

khammarnia.m@gmail.com

برای دیدن و یا دانلود CV میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید

   دانلود : c.v.pdf           حجم فایل 562 KB