دستورالعمل ها و آیین نامه های جدید ارتقاء

ابلاغ شیوه نامه اجرایی و جداول آیین نامه جدید ارتقا

ابلاغ شیوه نامه اجرایی و جداول آیین نامه جدید ارتقا تاریخ اجرا 1/8/91 


جهت دریافت شیوه نامه ،جداول و ابلاغ آیین نامه جدید ارتقا روی لینک های زیر کلیک نمایید.

 

   دانلود : ابلاغ آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی           حجم فایل 236 KB
   دانلود : جداول آیین نامه جدید ارتقاء           حجم فایل 428 KB
   دانلود : شیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء           حجم فایل 16628 KB
   دانلود : شیوه_نامه_ارتقاء_سال_95.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود : آئین_نامه_ارتقاء_سال_95.pdf           حجم فایل 2868 KB

هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط