فرآیندها

1. فرایند ارتقای مرتبه عضو هیات علمی

2. فرایند ترفیع سالانه عضو هیات علمی

   دانلود : فرايند ارتقا مرتبه عضو هيات علمي           حجم فایل 103 KB
   دانلود : فرايند ترفيع سالانه عضو هيات علمي           حجم فایل 91 KB

هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط