فرم های ارتقاء

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مقرر گرديد كه از تاريخ 95/1/1 کلیه اعضای هیات علمی درخواست ترفیع پايه سالانه استحقاقی را در فرم های جدید تکمیل  نموده وبه همراه مستندات در مهلت مقرر به مدير گروه مربوطه تحويل نمايدـ

مديران محترم گروه هاي آموزشي نظريه خود را اعلام و كليه فرم هاي ترفيع پايه اعضاي گروه را به دانشكده تحويل و دانشكده نيز پس از بررسي و تكميل ساير قسمتهاي قيد شده در فرم، نتيجه نظريه كميته  ترفیع را به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به همراه مستندات و فرم هاي تکمیل شده ( تایپ شده ) ارسال دارند.

دریافت فرم ترفیع

 

جهت دریافت جداول ارتقا روی لینک زیر کلیک نمایید

جهت دریافت فرم ارائه مستندات مربوط به فعالیتهای دانش پژوهی روی لینک زیر کلیک نمایید

جهت دریافت جدول 7 - مربوط به معادل سازی فعالیت های بالینی  روی لینک زیر کلیک نمایید

   دانلود : جدول ٧ - معدل سازی فعالیت های بالینی           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرمهاي دانش پژوهي           حجم فایل 58 KB
   دانلود : فرم ارتقا           حجم فایل 418 KB

هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط