آیین نامه ها

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

جهت دریافت آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دریافت آیین نامه اجرایی ارتقا اعضای هیات علمی روی لینک زیر کلیک نمایید

جهت دریافت آیین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری ( دانش پژوهی) روی لینک زیر کلیک نمایید

   دانلود : آيين نامه اجرايي           حجم فایل 5384 KB
   دانلود : آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي           حجم فایل 309 KB
   دانلود : آیین نامه دانش پژوهی           حجم فایل 450 KB

هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط