بسته های آموزشی فایلهای آموزشی طراحی سوال چهارگزینه ای

 

   دانلود : 1_221_soal_4_gozineii.pdf           حجم فایل 287 KB

   دانلود : 1_221_Post_validation_or_Item_analysis.pdf           حجم فایل 183 KB

 


فایل آموزشی تجزیه و تحلیل سوال چهارگزینه ای

   دانلود : 1_221_Item_analysis_19103.pdf           حجم فایل 413 KB

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

محتوای مرتبط