کارگاه های مرکز

ردیف

عنوان کارگاه

استاد کارگاه

تاریخ

زمان

محل

1

استدلال بالینی

آقایان دکتر مولایی   دکتر شهرکی

95/01/20

13 - 9

سالن EDC

2

روش تحقیق

خانم عرب پور

95/01/26

18 - 14

سالن EDC

3

سناریو نویسی

آقایان دکتر مولایی   دکتر شهرکی

95/01/27

13 - 9

سالن EDC

4

 

صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان پزشکی

 

آقایان دکتر طاهری دکتر غریبی

09/02/95

10/02/95

18 14

12 - 9

مرکز مهارتها بیمارستان امام علی (ع)

5

فلسفه پزشکی

آقای دکتر میر لطفی

23/02/95

12 - 9

سالن EDC

6

 

Concept Map (تفکر علمی در علوم پایه)

خانم دکتر فرجیان خانم سرگزی

آقای دکتر بذرافشان

 

24/02/95

 

12 - 9

 

سالن EDC

7

چالش های تولیت در نظام سلامت

خانم دکتر سرگلزایی

30/02/95

12 - 9

سالن EDC

8

مهارت های مطالعه

آقای دکتر شهرکی

31/02/95

12 - 9

سالن EDC

برای دیدن تصاویر کارگاه ها اینجا کلیک کنید

ردیف

عنوان کارگاه

استاد کارگاه

تاریخ

1

اخلاق حرفه ای جهت اعضا هیات علمی

آقای دکتر مظفری

20/3/94 لغایت 24/3/94

2

Aging ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر اربابی کلاتی

21/3/94

3

کاربرد نرم افزار Prezi پیشرفته جهت اعضاء هیات علمی

آقای دکتر اربابی کلاتی

21/3/94

4

Concept map جهت دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر اربابی کلاتی

22/3/94

5

تربیت فرزند و ارتباط در خانواده جهت اعضاء هیات علمی

آقای دکتر حبشی

22/3/94 لغایت 23/3/94

6

مدیریت نظام سلامت جهت دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر دهقان

24/3/94

7

روش تحقیق مقدماتی جهت دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر انصاری

9/4/94

8

استدلال بالینی جهت دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر کوروش شهرکی

11/4/94

9

آموزش درمانگاهی  ویژه اعضا هیات علمی

آقای دکتر بهادر

23/7/94

10

آموزش بر بالین بیمار ویژه اعضا هیات علمی

خانم دکتر بیابانگردی

24/7/94

 

11

 

کارگاه تخصصی مطب داری

آقای دکتر ریسباف

 آقای دکتر حسن جهانتیغی

 آقای دکتر ریگی

 

7/8/94

12

End note جهت اعضاء هیات علمی

آقای دکتر صابری

14/8/94

13

کار برد تلفن همراه ویژه دانشجویان و اعضاء هیات علمی 

آقای دکتر سر آابادانی

26/9/94  لغایت 27/9/94

14

بررسی جریان های فکری اسلام و غرب در دوره معاصر جهت اعضاء هیات علمی

آقای دکتر خسرو پناه

25/10/94 لغایت 26/10/94

15

نرو فیدبک و بیو فید بک جهت اعضاءهیات علمی

آقای دکتر دولتی

30/10/94 لغایت 2/11/94

16

حیطه علوم پایه (Concept map) جهت دانشجویان استعداد درخشان

آقای دکتر رئوفی

13/12/94 لغایت 14/12/94

برای دیدن تصاویر کارگاه ها اینجا کلیک کنید


مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

محتوای مرتبط