کتابخانه مرکز

شروع بکار کتابخانه الکترونیک  آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


این کتابخانه الکترونیکی با قابلیت جستجو در عنوان و متن کتب  با استفاده از منابع روز دنیا در راستای ارتقاء توانمندی های علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان پرتلاش دانشگاه راه اندازی شده است .