همکاران

دبیر آموزش مداوم: دکتر مهناز صندوقی

 

کارشناس مسئول آموزش مداوم:  محبوبه جعفری

 

همکاران:

طیبه شهرکی 

مرتضی حسینی 

عباس کیانی

آدرس:

زاهدان- بزرگراه خلیج فارس-بلوارجنت – مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- جنب بانک رفاه- مرکز آموزش مداوم

 

ایمیل:CME_Z@YAHOO.COM

 

تلفکس : 33295776- 054


 

 

 

محتوای مرتبط