معرفی مدیرکل آموزش

نام:دکتر غلامرضا بهاری

مرتبه علمي: استادیار              


مدرك تحصيلي و رشته: دکترای تخصصی پژوهشی بیوشیمی بالینی

 

 

آدرس محل كار:

 

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي –معاونت آموزشي

 

تلفن تماس:33372131-054

 


آموزش کل

 

 

 

محتوای مرتبط