معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی:دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبائی

مرتبه علمی: عضو محترم هیأت علمی گروه بیهوشی

 

مدرك تحصيلي و رشته: فوق تخصصی مراقبت های ویژه (ICU)

 


 


معاون آموزشی

 

 

 

محتوای مرتبط