نمایش خبر

1396/03/28

موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مرحله انفرادی نهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرحله انفرادی نهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را با موفقیت طی کرد و به مرحله گروهی راه یافتند.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات


 

 

گوناگون


خانه


access deny