نمایش خبر

1396/02/26

تقدیر معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به سبب تلاش اثر بخش در تحقق ماموریت های واسپاری شده منطقه آمایشی

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ارسال لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به سبب کسب رتبه برتر منطقه آمایشی هشت تقدیر کرد .

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات


 

 

گوناگون


خانه


access deny